Jakich dorosłych potrzebują uczniowie po pandemii?

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Wiesława Kubicka

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 5

Cena: 0.00 zł

Trwają zapisy na II edycję szkolenia.

Numer formy: 101

Planowany miesiąc realizacji: III 2023

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • wnioski z aktualnych badań dotyczących wpływu pandemii na kondycję psychofizyczną uczniów
  • jak skutecznie pomagać dzieciom i młodzieży
  • co robić, by chronić uczniów przed zachowaniami ryzykownymi i destrukcyjnymi?
  • wymiana doświadczeń

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • aktualizacja wiedzy na temat kondycji psychofizycznej uczniów
  • wymiana doświadczeń
  • wzrost pewności siebie w działaniach wychowawczych