Od cyfrowej ignorancji do cyfrowej imigracji – ABC wykorzystania cyfrowych narzędzi w pracy z uczniami

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Agnieszka Czarczyk , Katarzyna Harlejczyk

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 50

Liczba zapisanych osób: 32

Cena: 0.00 zł

Trwają zapisy na II edycję szkolenia.

Numer formy: 76

Planowany miesiąc realizacji: III

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • TIK jako narzędzie a nie cel edukacyjny
  • efektywne zastosowanie narzędzi cyfrowych w pracy z uczniami
  • prezentacja narzędzi umożliwiających ocenianie oraz badanie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności przez uczniów
  • prezentacja narzędzi cyfrowych umożliwiających tworzenie gier edukacyjnych, kart pracy, zadań do pracy indywidualnej i grupowej
  • prezentacja narzędzi cyfrowych umożliwiających planowanie pracy z uczniami i komunikację

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie aplikacji, narzędzi i stron internetowych przydatnych w nauczaniu
  • poszerzenie kompetencji cyfrowych
  • poznanie efektywnych sposobów wykorzystania różnych aplikacji i programów przydatnych w pracy z uczniami