Egzamin maturalny – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Krzysztof Matczak

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 5

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 55

Planowany miesiąc realizacji: IX

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja zmian wymagań ogólnych i szczegółowych
  • analiza porównawcza arkuszy w dotychczasowej i w nowej formule wraz z przykładami zadań egzaminacyjnych
  • praktyczne przykłady dostosowania nauczania w celu wdrożenia nowych wymagań oraz propozycja modelu pracy z uczniami

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych
  • uzyskanie wiedzy na temat wiadomości i umiejętności wymaganych w standardach egzaminacyjnych