Wykorzystanie rutyn myślenia krytycznego na lekcjach matematyki

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Krzysztof Matczak

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 0

Cena: 50.00 zł

Numer formy: 54

Planowany miesiąc realizacji: XI

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • jak zastosować rutyny myślenia krytycznego, aby z jednej strony zaangażować uczniów do myślenia o problemach matematycznych, a z drugiej prowadzić bieżącą diagnozę ich wiedzy i umiejętności
  • zaprezentowanie narzędzi myślenia krytycznego, które pozwalają lepiej dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe i sprawniej rozwiązywać nawet najbardziej złożone problemy matematyczne
  • bank pomysłów do edukacji stacjonarnej i zdalnej, czyli jak w ciekawy sposób zrealizować podstawę programową i kształtować kompetencje 4K: komunikacja, kreatywność, krytyczne myślenie i kooperacja

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • zwiększenie efektywności nauczania, przy mniejszym zaangażowaniu nauczyciela
  • poszerzenie umiejętności twórczych i kreatywnych lekcji
  • poznanie różnych sposobów na zaangażowanie i zmotywowani uczniowie