Edukacja włączająca na lekcjach matematyki

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Krzysztof Matczak

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 0

Cena: 50.00 zł

Numer formy: 53

Planowany miesiąc realizacji: I

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • założenia edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla wszystkich uczniów
  • zadania nauczycieli matematyki we wdrażaniu edukacji włączającej
  • postawy nauczycieli matematyki wobec edukacji włączającej jako kluczowy czynnik powodzenia edukacji włączającej

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • akceptowanie różnorodności uczniów, nauczycieli i rodziców
  • postrzeganie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych jako zjawiska naturalnego
  • przejście od modelu medycznego do psychospołecznego postrzegania niepełnosprawności
  • uznanie szkół ogólnodostępnych za podstawowe miejsce kształcenia dla wszystkich uczniów
  • tworzenie klimatu sprzyjającego optymalnemu rozwojowi i rozwijaniu pozytywnych relacji społecznych