Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Krzysztof Matczak

Liczba godzin: 3

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 52

Planowany miesiąc realizacji: X

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • kształtowanie kluczowych kompetencji matematycznych w przedszkolu i klasach I–III, przykłady dobrych praktyk
  • kształtowanie kluczowych kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach VI–VIII i szkołach ponadpodstawowych, przykłady dobrych praktyk
  • strategie i metody skuteczne w kształceniu kompetencji matematycznych na lekcjach

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie dobrych praktyk do kształtowania kompetencji matematycznych na różnych etapach kształcenia
  • poznanie strategii i metod skutecznych w kształceniu kompetencji matematycznych na lekcjach