Efektywne nauczanie języków obcych

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Agnieszka Czarczyk

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 24

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 29

Planowany miesiąc realizacji: IV

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • nowatorskie metody nauczania języków obcych
  • najnowsze trendy w nauczaniu języków obcych
  • jak uczyć efektywnie i efektownie?

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie najnowszych trendów i metod nauczania języków obcych
  • poszerzenie wiedzy i umiejętności na temat najnowszych trendów w metodyce nauczania języków obcych