Matura 2023 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Analiza arkusza zadań oraz sprawdzanie zadań otwartych

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Konrad Chęciński

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 20

Liczba zapisanych osób: 6

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 21

Planowany miesiąc realizacji: XI

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • omówienie zakresu wymagań sprawdzanych na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym
  • omówienie rodzajów zadań zaproponowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w „Informatorze o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023” oraz w przykładowym zestawie maturalnym na rok 2023
  • omówienie podstawowych zagadnień związanych z ocenianiem zadań otwartych na egzaminie pisemnym
  • omówienie zasad przeprowadzenia egzaminu ustnego oraz zagadnień związanych z jego ocenianiem

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • zapoznanie się z zasadami przeprowadzenia egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym od roku 2023
  • możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy z przyszłymi maturzystami
  • utrwalenie zasad oceniania zadań otwartych na egzaminie pisemnym oraz zasad oceniania egzaminu ustnego