„Dzieci z Przemysłowej”– historia niemieckiego obozu w Łodzi

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Barbara Śpiewak, Artur Ossowski

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 4

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 19

Planowany miesiąc realizacji: X

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • poznanie historii niemieckiego obozu w Łodzi na ulicy Przemysłowej
  • poszerzenie wiedzy nt. losów dzieci polskich podczas II wojny światowej
  • poszerzenie wiedzy nt. martyrologii dzieci polskich w okresie drugiej wojny światowej
  • kształcenie umiejętności pracy z materiałami edukacyjnymi IPN

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie publikacji IPN poświęconych losom dzieci polskich podczas II wojny światowej
  • poszerzenie kompetencji w zakresie utrwalania pamięci o martyrologii dzieci polskich
  • rozwinięcie umiejętności utrwalania pamięci o niemieckim obozie pracy dla polskich dzieci przy ulicy przemysłowej w Łodzi
  • otrzymanie materiałów edukacyjnych IPN poświęconych martyrologii dzieci polskich