Historia i teraźniejszość–zmiany w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 5

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 18

Planowany miesiąc realizacji: X

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • poznanie założeń programowych nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość
  • poszerzenie wiedzy nt. nowego przedmiotu, który zastąpi przedmiot wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) i będzie obejmował zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz zagadnienia z historii najnowszej – dzieje powojenne od 1945 r. do 2015 r.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie podstawy programowej przedmiotu Historia i teraźniejszość
  • poznanie materiałów dydaktycznych przydatnych do nauczania nowego przedmiotu
  • poszerzenie umiejętności planowania dydaktycznego w zakresie nauczania HiT