Rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów poprzez udział w konkursach

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 6

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 17

Planowany miesiąc realizacji: I,II,IV

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • poznanie różnych propozycji konkursów historycznych adresowanych do uczniów w roku szkolnym 2022/2023
  • przedstawienie form pracy z uczniami mających na celu zaciekawienie uczniów tematyką konkursów historycznych

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie, pogłębienie uporządkowanie wiedzy nt. wymagań edukacyjnych historii
  • zdobycie, rozwinięcie umiejętności wykorzystania zasobów placówek poza oświatowych do realizacji celów nauczania historii
  • poznanie różnych sposobów motywowania uczniów do udziału w konkursach historycznych