Jak skutecznie aktywizować uczniów na lekcjach WOS?

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 4

Cena: 40.00 zł

Numer formy: 16

Planowany miesiąc realizacji: IV

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • poznanie celów nauczania WOS i roli metod aktywizujących w ich osiąganiu
  • poznanie interdyscyplinarnego charakteru WOS jako przedmiotu nauczania
  • prezentacja różnych metod aktywizujących i sposobów wykorzystania w nauczaniu WOS
  • prezentacja sposobów wzmacniania ciekawości poznawczej ucznia

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy na temat roli metod aktywizujących w nauczaniu WOS
  • rozwinięcie umiejętności stosowania metod aktywizujących
  • nabycie umiejętności doboru metod do wybranych obszarów tematycznych
  • nabycie umiejętności wzmacniania ciekawości poznawczej