Nauczycielu naucz ucznia uczyć się – style uczenia się

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 5

Cena: 1200.00 zł

Numer formy: 229

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • poszerzenie wiedzy nt. stylów uczenia się
  • poznanie sposobów rozpoznawania stylów uczenia się i wpływu, jaki może on mieć na dobór metod i technik prowadzenia zajęć lekcyjnych. w jaki sposób uczeń lubi się uczyć
  • kształcenie umiejętności doboru metod do stylu uczenia się danego ucznia
  • wzbogacenie nauczycieli w umiejętność planowania zajęć tak, by były atrakcyjne dla uczniów

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie różnych styli uczenia się uczniów
  • urozmaicenie zajęć, na których każdy, niezależnie od preferowanego stylu, znajdzie coś dla siebie
  • nabycie umiejętności motywowania uczniów do samodzielnego poszukiwania źródeł wiedzy i wspierania ich w korzystaniu z nich