Jak małymi krokami budować autorytet nauczyciela?

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 5

Cena: 1200.00 zł

Numer formy: 227

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja autorytetu jako wartości
  • przedstawienie roli autorytetu i wychowaniu młodzieży
  • tworzenie narzędzi służących budowaniu autorytetu

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • zdobycie, rozwinięcie umiejętności budowania przyjaznych relacji między nauczycielami a uczniami
  • poznanie znaczenia autorytetu i wychowaniu młodzieży
  • stworzenie narzędzi służących budowaniu autorytetu