Jak oceniać ucznia z Ukrainy w polskiej szkole?

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Witold Stawski, Wiesława Kubicka

Liczba godzin: 5

Cena: 1200.00 zł

Numer formy: 226

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • potrzeby i możliwości wsparcia uczniów
  • rodzaje wsparcia dla uczniów cudzoziemców
  • oddział przygotowawczy
  • uzupełnianie różnic programowych
  • klasyfikacja, ocenianie i promowanie uczniów z Ukrainy w „zwykłym” oddziale

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • zapoznanie z aktualnym stanem prawnym i organizacyjnym
  • ukazanie możliwości wsparcia uczniów cudzoziemców w codziennych działaniach
  • uwrażliwienie na potrzeby i problemy adaptacyjne uczniów