Nauczyciel w tempie slow – czyli jak się nie wypalić?

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 5

Cena: 1200.00 zł

Numer formy: 214

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja multimedialna „Nauczyciel w tempie slow, czyli jak się nie wypalić”
  • przedstawienie problematyki stresu i wypalenia zawodowego – przyczyny, syndromy i stopnie
  • rozpoznawanie syndromów stresu i stopnia wypalenia zawodowego
  • uświadomienie znaczenia działań profilaktycznych
  • tworzenie planu dnia, tygodnia, miesiąca, roku
  • uświadomienie roli poczucia humoru w radzeniu sobie z codziennym stresem

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • nabycie wiedzy na temat stresu w zawodzie nauczyciela – teorie, przyczyny, syndromy, stopnie
  • poszerzenie samoświadomości nauczycieli w zakresie rozpoznawania i diagnozowania stopnia wypalenia zawodowego
  • poznanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania zjawisku
  • stworzenie planów do realizacji na przyszłość w oparciu o cele SMART: planu dnia, tygodnia, miesiąca