Muzykoterapia w codziennej pracy z dziećmi

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 5

Cena: 1200.00 zł

Numer formy: 212

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • stymulowanie dzieci do aktywności i kreatywności w zakresie śpiewu, gry na instrumentach perkusyjnych, tworzenia muzyki; dowartościowanie emocjonalne, wygaszanie agresywnych reakcji, doskonalenie komunikacji w grupie; improwizacje ruchowe, zabawy muzyczno-ruchowe ilustrujące treści emocjonalne w muzyce, zabawy naśladowczo – ilustracyjne do muzyki
  • czytanie i realizowanie partytur słowno-rytmicznych i rytmicznych na instrumenty perkusyjne do muzyki klasycznej

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie roli muzykoterapii i jej znaczenia w codziennej pracy z dziećmi
  • poznanie metod muzykoterapii: m.in. Batti, Strauss
  • poznanie zabaw i ćwiczeń przy muzyce klasycznej do wykorzystania w pracy z dziećmi