Oceniać czy nie? – inne podejście do oceniania w szkole

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Krzysztof Matczak

Liczba godzin: 5

Cena: 1200.00 zł

Numer formy: 207

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • analiza obowiązujących przepisów prawa o systemie oświaty w ocenianiu
  • funkcje oceny i kontroli w procesie kształcenia
  • dekalog oceniania
  • pułapki oceniania

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie obowiązujących przepisów prawa o systemie oświaty w ocenianiu
  • poznanie funkcji oceny i kontroli w procesie kształcenia
  • poznanie dekalogu oceniania i pułapek oceniania