Przemoc rówieśnicza – co trzeba wiedzieć, by skutecznie działać?

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Wiesława Kubicka

Liczba godzin: 5

Cena: 1200.00 zł

Numer formy: 202

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • formy przemocy rówieśniczej
  • typy ról w zjawisku dręczenia wg Ch. Salmivaliego
  • reakcje świadków w sytuacji dręczenia, koło dręczenia
  • czynniki sprzyjające reagowaniu
  • interwencja w przypadku przemocy rówieśniczej

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • pogłębienie wiedzy na temat zjawiska przemocy
  • nabycie wiedzy o rodzajach ról przyjmowanych przez uczniów w sytuacji przemocy rówieśniczej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowania świadków
  • uwrażliwienie na rozpoznawanie sygnałów przemocy