Gdy współpraca się nie układa – trudne sytuacje we współpracy z rodzicami

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Wiesława Kubicka

Liczba godzin: 5

Cena: 1200.00 zł

Numer formy: 201

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • zrozumienie jako warunek współpracy – jak zrozumieć współczesnych rodziców?
  • analiza pozycji w kontakcie z rodzicem – postawy interpersonalne
  • rozmowa z rodzicem o problemach dziecka – warunki konieczne
  • poznanie ciekawych strategii i technik komunikacyjnych ułatwiających porozumiewanie się

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do współpracy z tzw. „trudnym” rodzicem”
  • pogłębienie wiedzy o własnych zasobach
  • wprowadzenie do swojej praktyki przydatnych sposobów pracy z rodzicami
  • wzrost pewności siebie w relacjach z rodzicami