Nauczyciel w obliczu nowych wyzwań wychowawczych

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Witold Stawski, Wiesława Kubicka

Liczba godzin: 5

Cena: 1200.00 zł

Numer formy: 199

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przedstawienie najważniejszych wniosków płynących z badań prowadzonych w okresie pandemii
  • opracowanie plany pracy wychowawczej z klasą dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów
  • nowe/stare wyzwania wychowawcze
  • rozpoznawanie niepokojących sygnałów w zachowaniach uczniów
  • rola zespołów wychowawczych w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • uwrażliwienie na nowe problemy uczniów
  • wnikliwsze rozpoznawanie niepokojących sygnałów
  • uporządkowanie wiedzy na temat kompetencji nauczyciela, wychowawcy i szkolnych specjalistów