Nowoczesne technologie w nauczaniu – rozwijanie kompetencji cyfrowych

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Agnieszka Czarczyk , Katarzyna Harlejczyk

Liczba godzin: 5

Cena: 1200.00 zł

Numer formy: 192

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przykłady nowych technologii
 • wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu
 • kompetencje cyfrowe w pracy nauczyciela i procesie dydaktycznym
 • efektywne zastosowanie TIK w pracy z uczniami
 • tworzenie narzędzi edukacyjnych przydatnych w pracy nauczyciela

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poszerzenie wiedzy na temat nowych technologii
 • zdobycie umiejętności wykorzystania nowych technologii w praktyce
 • poznanie różnych aplikacji i stron wspomagających pracę nauczyciela
 • poszerzenie kompetencji cyfrowych nauczyciel
 • stworzenie banku TIK-owych pomocy do lekcji
 • uzyskanie dostępu do padletu tematycznego i tutoriali