Odpowiedzialność prawna nauczyciela, dyrektora szkoły/placówki

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 5

Cena: 1200.00 zł

Numer formy: 189

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • podstawowe przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności prawnej nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli
 • odpowiedzialność prawna nauczyciela i dyrektora szkoły jako funkcjonariusza publicznego
 • odpowiedzialność cywilna, pracownicza, karna
 • odpowiedzialność za wykroczenia
 • odpowiedzialność dyscyplinarna
 • odpowiedzialność dyrektora za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • odpowiedzialność moralna i etyczna
 • ochrona prawna nauczyciela, zatarcie kary

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie podstawowych przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności nauczyciela i dyrektora szkoły jako funkcjonariuszy publicznych
 • poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności cywilnej
 • poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności pracowniczej
 • poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności karnej
 • poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności za wykroczenia
 • poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej
 • poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych