Jak organizować w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną i kształcenie specjalne zgodnie z aktualnymi przepisami prawa?

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 5

Cena: 1200.00 zł

Numer formy: 188

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • podstawowe przepisy dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształceniu specjalnemu po zmianach w prawie oświatowym
  • organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
  • tworzenie warunków edukacyjnych dla ucznia
  • przygotowanie przestrzeni w szkole i klasie
  • trudne zachowania uczniów – jak przeciwdziałać i reagować?

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie podstawy prawnej i definicji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • poznanie organizacji i dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • poznanie aktualnych przepisów dotyczących doradztwa zawodowego
  • poznanie podstawowych przepisów dotyczących kształcenia specjalnego i jego dokumentowania
  • wymienianie doświadczeń