Odpowiedzialność i obowiązki dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły/placówki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom/wychowankom

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 5

Cena: 1200.00 zł

Numer formy: 187

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • podstawowe przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa w szkole
 • bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów/wychowanków w szkole/przedszkolu
 • zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym
 • zajęcia, imprezy i wycieczki poza terenem szkoły
 • wypadki uczniów, opieka medyczna
 • odpowiedzialność prawna nauczycieli i jej rodzaje, sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkole

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa w szkole/przedszkolu
 • zapoznanie z rodzajami odpowiedzialności prawnej nauczycieli
 • poznanie zakresu odpowiedzialności nauczyciela
 • uporządkowanie wiedzy na temat powierzenia mienia
 • uporządkowanie wiedzy na temat odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez ucznia lub uczniowi
 • pogłębienie wiedzy na temat procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, wymienianie doświadczeń