Agresja w szkole/przedszkolu, zasady bezpieczeństwa wynikające z prawa powszechnego i wewnętrznego

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 5

Cena: 1200.00 zł

Numer formy: 186

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • podstawowe regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i zachowań agresywnych w szkole wynikające z prawa powszechnego i wewnętrznego
  • przyczyny zachowań agresywnych
  • rodzaje, przejawy zachowań agresywnych uczniów/wychowanków
  • rekomendacje dla działań nauczycieli
  • procedury postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole/przedszkolu

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa w szkole wynikających z prawa powszechnego i wewnętrznego
  • rozszerzenie wiedzy na temat zachowań agresywnych uczniów/wychowanków
  • poznanie rodzajów zachowań agresywnych i procedur postępowania w sytuacji wystąpienia agresji wśród dzieci i młodzieży
  • wymienianie doświadczeń