Uczeń z doświadczeniem migracji w polskim systemie edukacji

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Agnieszka Czarczyk , Małgorzata Kudyba

Liczba godzin: 5

Cena: 1200.00 zł

Numer formy: 185

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych – prezentacja wyników i wniosków z badań
  • problemy adaptacyjne, językowe i kulturowe uczniów cudzoziemskich
  • znaczenie pracy nad rozwijaniem umiejętności językowych uczniów przybywających z zagranicy
  • przykłady dobrych praktyk – sposoby rozwijania umiejętności komunikacyjnych, metody i formy pracy z uczniami przybywającymi z zagranicy
  • wykorzystanie różnych narzędzi cyfrowych przydatnych w pracy z uczniami przybywającymi z zagranicy (m.in. Flipgrid, Vocaroo, aplikacje z czytnikiem immersyjnym)

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie problemów, z jakimi muszą się zmierzyć uczniowie przybywający z zagranicy i ich rodziny
  • zdobycie umiejętności planowania pracy z uczniami cudzoziemskimi
  • poznanie różnorodnych metod i form pracy z uczniami przybywającymi z zagranicy ułatwiającymi ich adaptację kulturowo-językową w polskiej szkole
  • poznanie narzędzi cyfrowych przydatnych w pracy z uczniami przybywającymi z zagranicy
  • uzyskanie dostępu do padletu tematycznego