Przegląd prawa oświatowego dla dyrektorów

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 15 Brak wolnych miejsc

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 176

Planowany miesiąc realizacji: X, XI, I

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • stosowanie prawa powszechnego i lokalnego
  • ustawy i rozporządzenia – gdzie ich szukać i jak wykorzystywać, przegląd zapisów podstawowych aktów prawnych obowiązujących w oświacie
  • ustawa prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa karta nauczyciela
  • stosowanie prawa wewnętrznego – statut, regulaminy, zarządzenia
  • podstawowe dokumenty prawa wewnątrzszkolnego, rada pedagogiczna jej rola i kompetencje

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie podstawowych aktów prawnych obowiązujących w oświacie
  • rozszerzenie wiedzy w zakresie zapisów ustawy prawo oświatowe
  • rozszerzenie wiedzy w zakresie zapisów ustawy o systemie oświaty
  • rozszerzenie wiedzy w zakresie zapisów ustawy karta nauczyciela
  • rozszerzenie wiedzy w zakresie tworzenia i stosowania prawa wewnętrznego