Wewnętrzne akty prawne w szkole – struktura i zasady tworzenia

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 8

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 175

Planowany miesiąc realizacji: X, XI, I

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • podstawowe regulacje prawne dotyczące dokumentowania pracy szkoły/przedszkola
 • podstawowe regulacje prawne dotyczące statutów szkół, budowa statutu, przykłady zapisów statutowych dotyczących różnych obszarów pracy szkoły, przedszkola, nowelizacja statutu
 • uchwały rady pedagogicznej w sprawie uchwalenia lub nowelizacji statutu
 • techniki prawodawcze w zastosowaniu do wewnętrznych aktów prawnych w szkole/przedszkolu
 • protokołowanie zebrań rady pedagogicznej, zarządzenia dyrektora

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących wewnętrznych aktów prawnych w szkole/przedszkolu
 • poprawne budowanie statutu szkoły podstawowej
 • utrwalenie wiedzy na temat wprowadzania zmian do statutu
 • rozszerzenie wiedzy na temat prawidłowego konstruowania uchwał rady pedagogicznej
 • usystematyzowanie wiedzy na temat prawidłowego konstruowania zarządzeń dyrektora
 • poznanie zasad tworzenia dokumentów szkoły/przedszkola, wymienianie doświadczeń