Zarządzanie finansami w szkole

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 7

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 174

Planowany miesiąc realizacji: X, XI

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • podstawowe regulacje prawne dotyczące finansów w oświacie, źródła środków finansowych szkoły
  • rola organu prowadzącego szkołę w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania szkoły
  • szkoła jako jednostka budżetowa, plan finansowy i zasady jego realizacji, klasyfikacja budżetowa
  • zamówienia publiczne, kontrola zarządcza w szkole
  • dyscyplina finansów publicznych – zakres naruszeń i odpowiedzialności dyrektora szkoły

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • uporządkowanie wiedzy w zakresie aktów prawnych dotyczących finansów w oświacie
  • poznanie mechanizmów planowania wydatków oraz monitorowania wykonania planu finansowego w ciągu roku
  • rozszerzenie wiedzy na temat części oświatowej subwencji ogólnej, z czego wynika i jaki ma wpływ na finanse szkoły
  • usystematyzowanie wiedzy w zakresie zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych;
  • wymienianie doświadczeń