Elektroniczne dokumentowanie działań promujących zdrowie

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Witold Stawski

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 0

Cena: 50.00 zł

Numer formy: 173

Planowany miesiąc realizacji: X lub XI

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • organizacja dokumentacji elektronicznej
  • galerie i zakładki na stronie www
  • teksty edytowalne i nieedytowalne
  • filmy z działań szkolnych nagrywane telefonem i aparatem fotograficznym
  • parametry techniczne i opisy fotografii
  • prawo autorskie a publikacja w Internecie

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • nabycie umiejętności organizowania dokumentacji elektronicznej
  • poznanie zasad prowadzenia archiwum elektronicznego
  • poznanie parametrów technicznych materiałów zamieszczanych w sieci
  • poznanie przepisów prawa określających ochronę danych osobowych w publikacjach szkolnych