RODO w pracy nauczyciela

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Anna Kosmowska

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 30

Liczba zapisanych osób: 20

Cena: 0.00 zł

Trwają zapisy na II edycję szkolenia.

Numer formy: 172

Planowany miesiąc realizacji: XI

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • dane zwykłe i szczególne kategorie danych
  • bezpieczne przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych
  • realizacja obowiązku informacyjnego w kontekście prowadzenia kształcenia, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacji wydarzeń i uroczystości szkolnych i innych sytuacji szkolnych
  • udzielenie odpowiedzi na konkretne potrzeby uczestników konferencji

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • nabycie wiedzy umożliwiającej prowadzenie świadomych i odpowiedzialnych działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych
  • poznanie rodzajów zagrożeń oraz podatności sieci na zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji
  • nabycie umiejętności tworzenia dokumentacji określonej przepisami RODO
  • poznanie zasad przetwarzania danych osobowych w Internecie