Rzetelna i poprawna dokumentacja szkoły/przedszkola

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 3

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 171

Planowany miesiąc realizacji: X

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • odstawowe regulacje prawne dotyczące dokumentowania pracy szkoły
  • budowa statutu szkoły, przykłady zapisów statutowych dotyczących różnych obszarów pracy szkoły
  • nowelizacja statutu, uchwały rady pedagogicznej w sprawie uchwalenia lub nowelizacji statutu
  • techniki prawodawcze w zastosowaniu do dokumentów szkolnych
  • protokołowanie zebrań rady pedagogicznej
  • zarządzenia dyrektora, archiwizowanie dokumentacji szkolnej

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie obowiązujących przepisów prawnych, w tym prawa wewnętrznego dotyczącego dokumentowania pracy szkoły
  • uporządkowanie wiedzy na temat tworzenia i nowelizowania statutu szkoły
  • rozszerzenie wiedzy na temat technik prawodawczych w zastosowaniu do dokumentów szkolnych
  • uporządkowanie wiedzy na temat protokołowania zebrań rady pedagogicznej, zarządzeń dyrektora i archiwizowania dokumentacji szkolnej