Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 30

Liczba zapisanych osób: 18

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 170

Planowany miesiąc realizacji: X

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przepisy prawne dotyczące dokumentacji szkoły/przedszkola
  • podstawowe zadania rady pedagogicznej
  • protokołowanie zebrań rady pedagogicznej
  • uchwały rady pedagogicznej

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących tworzenia, realizacji i modyfikacji
    podstawowych dokumentów koniecznych w funkcjonowaniu szkoły/przedszkola
  • zdobycie umiejętności budowania i nowelizowania statutu szkoły/przedszkola
  • poznanie sposobu protokołowania zebrań rady pedagogicznej
  • zdobycie umiejętności prawidłowego formułowania uchwał rady pedagogicznej