Zastosowanie przepisów i technik prawodawczych w tworzeniu statutu, uchwał rady pedagogicznej i innych dokumentów szkoły/przedszkola

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 10

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 169

Planowany miesiąc realizacji: X

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • podstawowe regulacje prawne dotyczące dokumentowania pracy szkoły
 • podstawowe regulacje prawne dotyczące statutów szkół, budowa statutu
 • przykłady zapisów statutowych dotyczących różnych obszarów pracy szkoły, nowelizacja statutu
 • uchwały rady pedagogicznej w sprawie uchwalenia lub nowelizacji statutu
 • techniki prawodawcze w zastosowaniu do dokumentów szkolnych
 • protokołowanie zebrań rady pedagogicznej

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących statutów szkół
 • poprawne budowanie statutu szkoły podstawowej
 • utrwalenie wiedzy na temat wprowadzania zmian do statutu
 • rozszerzenie wiedzy na temat prawidłowego konstruowania uchwał rady pedagogicznej
 • usystematyzowanie wiedzy na temat prawidłowego konstruowania zarządzeń dyrektora
 • poznanie zasad tworzenia dokumentów szkolnych
 • wymienianie doświadczeń