Jak zaprezentować dorobek zawodowy na nauczyciela mianowanego przed komisją egzaminacyjną?

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 15 Brak wolnych miejsc

Cena: 40.00 zł

Numer formy: 167

Planowany miesiąc realizacji: II

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela mianowanego
  • przedstawienie zasad autoprezentacji przed komisją egzaminacyjną i sposobu przygotowania do egzaminu
  • tworzenie propozycji autoprezentacji nauczyciela przed komisją kwalifikacyjną

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie, pogłębienie uporządkowanie wiedzy niezbędnych na stopień nauczyciela mianowanego zawartych w aktach prawa oświatowego
  • zdobycie, rozwinięcie umiejętności w zakresie interpretacji wymagań na stopień nauczyciela mianowanego
  • poznanie różnych form prezentacji dorobku przed komisją egzaminacyjną
  • stworzenie zestawu zagadnień egzaminacyjnych dla kandydatów na nauczyciela mianowanego