Dokumentowanie awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 24

Cena: 100.00 zł

Numer formy: 166

Planowany miesiąc realizacji: XI, III

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przedstawienie regulacji prawnych i wymagań dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
  • omówienie zmian w zakresie dokumentowania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
  • przedstawienie najnowszych uregulowań prawnych dotyczących oceny za okres stażu
  • próba tworzenia propozycji dokumentacji na stopień nauczyciela mianowanego
  • poznanie procedur postępowania egzaminacyjnego

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie, uporządkowanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
  • rozwinięcie umiejętności właściwej interpretacji wymagań na stopień nauczyciela mianowanego
  • poznanie zasad dokumentowania działań zgodnie z wymaganiami
  • nabycie umiejętności autoprezentacji przed komisją egzaminacyjną