Młody Nauczyciel – jak się odnaleźć w nowych obowiązkach?

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 50.00 zł

Numer formy: 160

Planowany miesiąc realizacji: XI

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • nauczyciel wobec współczesnej rzeczywistości społecznej uregulowanej przepisami
  • nauczyciel w warunkach dynamicznych zmian społecznych – misja, służba, czy zawód na rynku pracy?
  • dokumenty szkoły/placówki i dokumenty nauczyciela
  • przedstawienie awansu zawodowego młodego nauczyciela.
  • kształcenie umiejętności metodycznych i pedagogicznych - tutor, trener, mentor i coach
  • planowanie i organizowanie procesu nauczania i wychowania przez młodego nauczyciela

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie przepisów prawa regulujących obowiązki nauczyciela – wychowawcy w warunkach dynamicznych zmian społecznych
  • poznanie aktualnej procedury awansu zawodowego nauczyciela
  • uporządkowanie wiedzy na temat obowiązujących dokumentów szkoły/placówki i nauczyciela – wychowawcy w zakresie planowania i organizowania procesu nauczania i wychowania
  • stworzenie plakatu: Wzór osobowy nauczyciela gwarancją sukcesu - cechy i umiejętności dobrego nauczyciela – wychowawcy, niezbędne w jego pracy z uczniami/wychowankami