Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Barbara Śpiewak, specjaliści z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Liczba godzin: 34

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 14

Cena: 500.00 zł

Termin realizacji: 9.11

stacjonarnie

CRE WŁ w Piotrkowie Tryb.
ul. Wojska Polskiego 2

Numer formy: 156

Planowany miesiąc realizacji: XI

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • podstawy anatomii i fizjologii człowieka
  • zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłych zachorowań, zagrożenia zdrowia i życia
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  • wsparcie psychiczne poszkodowanego
  • ewakuacja ze strefy zagrożenia
  • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • nabycie wiedzy i umiejętności praktyczne z zakresu postępowania w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia
  • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych
  • nabycie umiejętności stosowania różnych metod i form niezbędnych do prowadzenia zajęć w zakresie pierwszej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących i praktycznych
  • nabycie uprawnienia do prowadzenia z uczniami zajęć z pierwszej pomocy w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa