Praca w grupie integracyjnej metodą projektów

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 40

Liczba zapisanych osób: 16

Cena: 0.00 zł

Termin realizacji: 15.02.2023 r.
godz. 17:00
online

Numer formy: 125

Planowany miesiąc realizacji: I

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • zapoznanie z prezentacją multimedialną „Metoda projektów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej zachętą do współpracy i współdziałania ”
  • zapoznanie z przykładową tematyką projektów
  • analizowanie przykładowych projektów inspiracją do tworzenia własnych

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie i zgłębianie metody projektów
  • poznanie przykładów wykorzystywania metody projektu w dydaktyce przedszkolnej i w klasach I-III
  • dokonanie analizy obowiązującej podstawy programowej pod kątem zastosowania w praktyce metody projektu