Rok 2022 – Europejskim Rokiem Młodzieży

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 4

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 122

Planowany miesiąc realizacji: XII

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja działań uczniów dokumentujących trudne doświadczenia młodzieży
  • przedstawienie różnych obrazów życia codziennego młodzieży wynikających z zagrożeń
  • poznanie różnych sposobów komunikacji i kontaktów młodzieży

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie, pogłębienie uporządkowanie wiedzy nt. problemów młodzieży XXI wieku
  • rozwinięcie umiejętności dialogu z młodzieżą
  • poznanie różnych sposobów komunikacji i kontaktów społecznych