Jak nie dać się wypalić? - w poszukiwaniu „motyw-akcji”

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Wiesława Kubicka

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 40

Liczba zapisanych osób: 22

Cena: 0.00 zł

Termin realizacji:
godz. 16:00
online

Numer formy: 113

Planowany miesiąc realizacji: XI

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • rozpoznawanie objawów przeciążenia, zagrożenia wypaleniem i wypalenia zawodowego
  • profilaktyka wypalenia zawodowego – jak sobie pomóc? – przydatne techniki
  • realistyczne spojrzenie na zawód nauczyciela
  • analiza obszarów wpływu

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • uporządkowanie wiedzy o przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu
  • wzmocnienie motywacji do realistycznych działań
  • wzmocnienie siebie w roli nauczyciela