Grać czy nie grać? – gry komputerowe w edukacji

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Katarzyna Harlejczyk

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 45

Liczba zapisanych osób: 28

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 111

Planowany miesiąc realizacji: IV. 2023

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • rodzaje gier komputerowych
  • gry odpowiednie do wieku dziecka
  • edukacyjne aspekty gier komputerowych
  • uzależnienie od gier komputerowych

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy na temat edukacyjnych aspektów gier komputerowych
  • poznanie sposobów na rozpoznanie uzależnienia do gier komputerowych
  • poznanie oznaczeń gier i dostosowania do odpowiedniego wieku dziecka