Bezpieczeństwo, zdrowie i zagrożenia we współczesnej szkole/przedszkolu

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 15 Brak wolnych miejsc

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 109

Planowany miesiąc realizacji: III

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • zdrowie jako dobrostan człowieka, edukacja zdrowotna w przedszkolu/szkole
  • podstawowe regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa w przedszkolu/szkole
  • bezpieczne i higieniczne warunki w przedszkolu/szkole
  • rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem chorobom zakaźnym dla przedszkoli i szkół
  • zajęcia i wycieczki poza terenem przedszkola/szkoły
  • wypadki, opieka medyczna

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • rozszerzenie wiedzy na temat zdrowia i edukacji zdrowotnej w przedszkolu/szkole
  • poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa w przedszkolu/szkole
  • poznanie rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych w przedszkolach/szkołach
  • wymienianie doświadczeń