Technika FUO i skuteczne wydawanie poleceń

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 10

Cena: 50.00 zł

Termin realizacji: 21.02.2023 r.
godz. 17:00
online

Numer formy: 104

Planowany miesiąc realizacji: X, XI

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przedstawienie czynników zaburzających prawidłową komunikację, analiza i dostosowanie sposobu komunikowania się z dziećmi, rola emocji i procesu grupowego w komunikacji, komunikatów JA/TY, techniki FUO, skutecznego wydawania poleceń, pozytywnego podsumowania i udzielania pochwał, ustalania zasad oraz reagowania na sytuacje trudne „wybuch złości”
  • zapoznanie z koncepcją Marshalla B. Rosenberga, czyli z dwoma symbolicznymi sposobami komunikowania się: tzw. „językiem żyrafy” (serca) i tzw. „językiem szakala” oraz korzyściami ze stosowania „języka żyrafy” w praktyce przedszkolnej i szkolnej

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • dostosowanie sposobu komunikowania się z dziećmi,
  • przeanalizowanie emocji i procesu grupowego w komunikacji, komunikatów JA/TY, techniki FUO, skutecznego wydawania poleceń, pozytywnego podsumowania i udzielania pochwał, ustalania zasad oraz reagowania na sytuacje trudne „wybuch złości”
  • poznanie koncepcji Marshalla B. Rosenberga, czyli z dwóch symbolicznych sposobów komunikowania się: tzw. „języka żyrafy” (serca) i tzw. „języka szakala” oraz korzyści ze stosowania „języka żyrafy” w praktyce przedszkolnej i szkolnej