Na dobry początek – o relacjach, motywacji i pracy z klasą, grupą i rodzicami po pandemii

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Wiesława Kubicka

Liczba godzin: 2

Maksymalna liczba osób: 50

Liczba zapisanych osób: 23

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 102

Planowany miesiąc realizacji: IX

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • jak dobrze zacząć pracę z klasą, grupą i rodzicami – kiedy mniej znaczy więcej
  • rozpoznanie grupy
  • wpływ oczekiwań a rezultaty w pracy nauczyciela, wychowawcy

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • wzrost świadomości o pracy wychowawczej z uczniami, wychowankami;
  • wzrost satysfakcji w pracy z uczniami