Sieci współpracy

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunaslkim prowadzi sieci współpracy i samokształcenia, które umożliwiają nauczycielom wymianę doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych, dzielenie się dobrymi praktykami i uzyskanie wsparcia dydaktyczno-metodycznego. Sieci współpracy i samokształcenia tworzą zespoły nauczycieli lub dyrektorów z różnych szkół i przedszkoli, którzy współpracują ze sobą w ramach wybranego przedmiotu, problemu czy zagadnienia. Członkowie sieci przede wszystkim korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również uczestniczyć w spotkaniach prowadzonych przez ekspertów. Członkowie sieci pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia. Zachęcamy do dzielenia się swoimi pomysłami, wymiany doświadczeń i dołączenia do WODN-owskich sieci współpracy i samokształcenia!

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA

DLA NAUCZYCIELI i DYREKTORÓW SZKÓŁ i PLACÓWEK

w roku szkolnym 2021/2022

L.p.

Nazwa sieci

Koordynator sieci

Kontakt

1.

Sieć współpracy
i samokształcenia nauczycieli kontraktowych ubiegających się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

Sławomir Stankiewicz

s.stankiewicz@wodn.piotrkow.pl

2.

Sieć współpracy
i samokształcenia nauczycieli stażystów ubiegających się o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego

Sławomir Stankiewicz

s.stankiewicz@wodn.piotrkow.pl

3.

Sieć współpracy
i samokształcenia nauczycieli mianowanych ubiegających się o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

Sławomir Stankiewicz

s.stankiewicz@wodn.piotrkow.pl

4.

Sieć współpracy
i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Sławomir Stankiewicz

s.stankiewicz@wodn.piotrkow.pl

5.

Sieć współpracy nauczycieli bibliotekarzy Biblioteka – TAK!

Jadwiga Szymczyk

j.szymczyk@wodn.piotrkow.pl

6.

Z(TIK)owani poloniści

Małgorzata Kudyba

m.kudyba@wodn.piotrkow.pl

7.

Nauczyciele katecheci

Izabela Mazurczyk

i.mazurczyk@wodn.piotrkow.pl

8.

Kreatywny nauczyciel i etapu edukacyjnego

Dagmara Pietrzyk

d.pietrzyk@wodn.piotrkow.pl

9.

Koduj-My!Razem

Katarzyna Harlejczyk

k.harlejczyk@wodn.piotrkow.pl

10.

Sieć współpracy
i samokształcenia dla nauczycieli przedszkola

Dorota Laks

d.laks@wodn.piotrkow.pl

11. Sieć współpracy nauczycieli geografii Joanna Bisaga

j.bisaga@wodn.piotrkow.pl

12.

Skuteczne wspomaganie

Aldona Kacpura a.kacpura@wodn.piotrkow.pl
13. Współczesny fitness w lekcji wychowania fizycznego formą podnoszącą
atrakcyjność zajęć i poprawiającą kondycję fizyczną
Aldona Bąk a.bak@wodn.piotrkow.pl
14.

Praca z lekturą obowiązkową
w szkole ponadpodstawowej

Anetta Grudzień a.grudzien@wodn.piotrkow.pl
15.

Eksperyment w nauczaniu chemii

Anna Kosmowska a.kosmowska@wodn.piotrkow.pl
16. Wsparcie nauczycieli
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w zespole klasowym
Małgorzata Rucińska m.rucinska@wodn.piotrkow.pl
17. Matematycy dla siebie Krzysztof Matczak k.matczak@wodn.piotrkow.pl