WITAMY W DZIALE „PUBLIKACJE – PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK”,

Warunki publikacji i uwagi dotyczące redagowania tekstów

  1. Problematyka publikacji i sposób ujęcia tematu powinien uwzględniać założonego adresata naszego działu „Publikacje – przykłady dobrych praktyk”, czyli nauczyciela -praktyka. Materiały niespełniające tych wymogów nie zostaną opublikowane.
  2. Maksymalna długość tekstu publikacji wynosi około 4000 znaków ze spacjami (ok. 2–3 stron formatu A4) – kolegium redakcyjne zastrzega sobie prawo do opublikowania fragmentu publikacji.
  3. Autor publikacji ponosi całkowitą odpowiedzialność za jej treść oraz za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich.
  4. Autor otrzyma drogą mailową informację o przyjęciu/nieprzyjęciu materiału do publikacji.
  5. Autor publikacji otrzyma pisemne zaświadczenie potwierdzające opublikowanie materiału.
  6. Przesłanie materiału jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego opublikowanie i zamieszczenie na stronie internetowej WODN w dziale: „Publikacje – przykłady dobrych praktyk”.
  7. Kolegium redakcyjne zastrzega sobie prawo do odmowy lub usunięcia materiału bez podania przyczyny.
  8. Kolegium redakcyjne zastrzega sobie prawo do korekty językowej tekstów, wynikającej z norm poprawnościowych.
  9. Aktualizacja bazy publikacji odbywa się w sierpniu, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
  10. Materiały należy przesyłać w formacie doc, docx, rtf, odt, ze wskazaniem imienia i nazwiska autora na adres: publikacje@wodn.pl