Publikacje - przykłady dobrych praktyk

WITAMY W DZIALE „PUBLIKACJE – PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK”,

To przestrzeń do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą z zakresu dydaktyki, metodyki, działań profilaktycznych i wychowawczych. Mogą Państwo publikować scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych, opisy zrealizowanych projektów edukacyjnych, opisy metod, form, technik i narzędzi wykorzystywanych w pracy z uczniami, opisy działań wychowawczo-profilaktycznych oraz inne materiały edukacyjne, które mogą stać się inspiracją dla innych nauczycieli.

Czytaj więcej

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne

Czytaj więcej

WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA

Czytaj więcej

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Czytaj więcej

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA

Czytaj więcej

PROJEKTY EDUKACYJNE / PROGRAMY DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Czytaj więcej