FRAGMENTY ARTYKUŁÓW Z NUMERU 88/89

30 lat Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowe Trybunalskim

1 września 2019 roku minęło 30 lat od rozpoczęcia działalności Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Piotrkowie Trybunalskim, który został powołany
w dniu 14 maja 1989 roku decyzją Wojewody Piotrkowskiego.
Wyodrębnienie się samodzielnej, autonomicznej wojewódzkiej
placówki doskonalenia dla województwa piotrkowskiego,
było ważnym wydarzeniem w bogatej historii miasta i regionu, od wielu
dziesiątków lat mocno związanego z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli.
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Piotrkowie Trybunalskim kierowany kolejno przez Panów dyrektorów Leszka Malinowskiego, Kazimierza Maciołka,
od 1994 roku przez Waldemara Domarańczyka. W roku 2008 dyrektorem WODN został Pan Dariusz Magacz, który pełnił tę funkcję do roku 2018. Obecnie naszemu zespołowi przewodniczy Pani Iwona Buchalska.

Dzień Kropki

Dzień Kropki w wielu szkołach to zróżnicowane działania, które tworzą jeden wyjątkowy projekt. Kropka uczy wiary we własne siły, pokazuje, że warto czasem zaryzykować, że w każdym człowieku tkwi talent i tylko od niego samego zależy, kiedy go odkryje. Właśnie dlatego w Dniu Kropki uczniowie uczą się poprzez zabawę – najmłodsi łączą kropki malowanek, kolorują kwerkle, projektują własne kropki w rozszerzonej rzeczywistości; ci bardziej odważni kodują na matach albo kropka prowadzi ich poprzez różnego rodzaje komputerowe programy. Nieco starsi liczą piramidę Pascala, układają domino, tworzą drzewka talentów. Pojawiają się szyfry i alfabet Braille'a. Kropkowe qr kody pozwalają na poznawanie stosownych dla święta związków frazeologicznych czy też motywujących cytatów. Kropka staje się w końcu postacią, która przemierza Polskę i przeżywa niezwykłe przygody.

Umiejętność uczenia się - kluczowa kompetencja

wśród kompetencji kluczowych

Edukacja nigdy się nie kończy. To nie jest tak, że czytasz książkę, zdajesz egzamin i kończysz naukę. Całe życie, od momentu narodzin aż do śmierci,to proces uczenia się” (Jiddu Krishnamurt) – te słowa hinduskiego teozofa podkreślają to,
co my dorośli doskonale rozumiemy, ale jeszcze musimy przekonać o tym naszych uczniów. i tu zaczyna się nasza batalia i niemalże syzyfowa praca. Ale tak jak Syzyf i my nie poddamy się, nie zatrzymamy w dążeniu do celu, tylko z determinacją i samozaparciem będziemy wtłaczać kamień na górę uczniowskiej ignorancji i lenistwa. Aby móc osiągnąć cel, musimy zrealizować kilka zadań. Po pierwsze musimy pomóc uczniom w zrozumieniu i dostrzeżeniu tego, że umiejętność uczenia się i postawa prorozwojowa jest istotna, ponieważ pozwala na poznanie samego siebie, swoich możliwości i potencjału, rozwój intelektualny, emocjonalny
i społeczny, zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości i samych siebie oraz przekształcanie i zmienianie
świata.

"Wyobraź sobie" - Międzynarodowy Miesiąc

Bibliotek Szkolnych 2019

Biblioteka jest częścią organizmu szkoły, uczestniczącą w realizacji programu nauczania i programu wychowawczo-profilaktycznego. Ale w kształtowaniu kultury czytelniczej biorą udział wszyscy nauczyciele, nie tylko nauczyciele bibliotekarze Zadaniem wszystkich jest też zachęcanie uczniów do korzystania z usług biblioteki szkolnej, do polubienia czytania, do uświadomienia wartości czytania. Kierowany przez szkołę planowy, długotrwały, konsekwentnie realizowany proces rozwoju czytelnictwa jest „skazany” na sukces.

Czytanie stanowi podstawę wszelkiego kształcenia jak również funkcjonowania na odpowiednio wysokim poziomie intelektualnym każdego człowieka, bez względu na wiek.

Może tegoroczny miesiąc bibliotek szkolnych będzie dla niejednego ucznia początkiem przygody z książką. Pamiętajmy, jak wielką rolę odgrywa książka w kształtowaniu osobowości człowieka, jak czytanie, będąc ważną operacją umysłową ćwiczy mózg i pozwala doskonalić abstrakcyjne myślenie. Świętujmy więc!